Ashtanga Yoga Studio

 

Næste måne dag

Søndag d. 10. februar 2013

Details

Om Yoga

Om Astanga yoga

Astanga vinyasa yoga er kendetegnet ved en fast sekvens af gradvist mere udfordrende serier af yogastillinger (asana).

Yogastillingerne er forbundet med hinanden med åndedrættet. Man laver en bevægelse på hver indånding og udånding (vinyasa), og yogastillingen er hviletilstanden mellem bevægelserne. Processen skaber en stærk indre varme, som får sveden frem på panden, så blod, muskler og organer renses.

Efterhånden, som man lærer serien udenad, kan man fordybe sig ved at flytte det primære fokus til åndedrættet, et bestemt fokuspunkt og overgangsbevægelser fra den en stilling til en anden.

Åndedrættet, fokuspunkter (dristhi), kropslåse (bhandas) gør Astanga yoga til en omfattende praksis, som du vil vokse med. Det gamle og gennemprøvede system styrker kroppen og sindet og øger bevidsthed og klarhed i alle livets forhold.

Dristhi - Fokuspunkter

 1. Nasagrai – næsetip
 2. Broomadhya or Ajña chakra - Tredje øje
 3. Nabi chakra - Navle
 4. Hastagrai - Hånd
 5. Padhayoragrai - Tæer
 6. Parsva - Til højre (fjernt)
 7. Parsva - Til venstre (fjernt)
 8. Angushtha ma dyai - Tommelfinger
 9. Úrdhva drishti or antara drishti - Op (mod himlen)

Bandhas - Krops/energi låse

 • Mulabandha - Rod lås
 • Uddiyana - Mave lås
 • Jalandhara - Hage lås

Effekten af regelmæssig træning er ikke kun en stærk og let krop, men også et fokuseret, roligt sind og en dyb følelse af ro, tilfredshed og vitalitet. Du vil tænke klarere og opleve en særlig klarhed og stilhed. Med regelmæssigt træning bliver Astanga yoga, nærvær i bevægelse, hvor man har oplevelsen af, at krop og sind smelter sammen og bevæger sig i ét flow.

Yoga betyder ’forening’ eller ’forbindelse’ og bygger på en flere tusinde år gammel indisk filosofi og fysiske og mentale øvelser, som hjælper med at skabe balance i kroppen, gøre sindet roligt og nå vores højeste potentiale.

Yoga er et værktøj til personlig udvikling, og selv om yogateknikkerne er flere tusinde år gamle, er de måske mere relevante nu end nogensinde før. Yoga udvikler sig hele tiden, så det imødekommer vores aktuelle behov – yoga hjælper os med at genopdage vores fulde potentiale og giver os mulighed for at bevæge os gennem livet bevidst og opmærksomt.

Astanga metoden

Astanga yoga metoden går ud på at sammenkæde yogastillinger gennem fastlagte bevægelser med et dybt, intenst og ensartet åndedræt og et roligt blik, fokuseret et bestemt sted.

"Vinyasa” (bevægelse mellem stillinger) skaber intens varme i kroppen og hjælper med at transportere blodet rundt i kroppen. Samtidig ilter den dybe vejrtrækning blodet, og den proces skulle efter sigende hjælpe med at fjerne giftstoffer og urenheder via lungerne.

Ved hver eneste bevægelse og yogastilling er ens blik rettet mod et bestemt sted. Dette er også et vigtigt element i Astanga yoga metoden. Med tiden vil blikfokuseringen medføre en meditativ tilstand, som giver stabilitet og ro i sindet.

Mysore (one-on-one)

Mysore (one-on-one) er den traditionelle form for undervisning i Astanga yoga metoden, som blev undervist af Sri K. Pattabhi Jois, og som i dag undervises af hans datter Saraswati Jois og hans barnebarn Sharath Jois i Mysore, Indien. I stedet for, at klassen ledes af læreren, øver du dig i dit eget tempo og efter egen evne, mens læreren giver individuel vejledning og justeringer.

Astanga sekvenserne (der er i alt seks sekvenser) læres stilling for stilling. Hver stilling (asana) bygger videre på den tidligere - og gør klar én klar til den efterfølgende stilling. Når man er klar, giver læreren én den næste stilling. Det vil sige, at man begynder med en forholdsvis kort praksis, der gradvist bliver længere. I klasserne træner begyndere side om side med avancerede udøvere. Læs mere om Mysoreundervisning her.

Sådan læres Astanga efter den traditionel metode

Yoga kan praktiseres af alle, både unge, gamle, meget gamle, raske eller syge. Men måden en ung undervises på er forskellige fra den måde en gammel eller syg person vil blive undervist. Derfor bliver alle elever betragtet individuel og undervist i et tempo, der passer til deres situation i livet.

Alle begynder deres undervisning på samme måde. Den første dag bliver man undervist i Surya Namaskar A (Solhilsen A), efterfulgt af padmasana (lotusstilling eller skrædderstilling) og dyb vejrtrækning, og et par minutters hvile til at afslutte den første dag. Den næste dag, efter Surya Namaskar A er blevet udført som på første dag, undervises Surya Namaskar B (solhilsen B) og man afslutter på samme måde som den foregående dag, med padmasana, dyb vejrtrækning og hvile.

Surya Namaskar A (Solhilsen A)

Når begge solhilsner er lært korrekt gives alle de efterfølgende forskellige asanas (yogastillinger) én efter én. Når en asana (yogastilling) udføres korrekt, lærer man den næste. Afhængigt af alder og evne, kan det på den måde tage fra 3 måneder og opefter at lære den første serie.

Udførelsen er altid den samme; man begynder altid med solhilsen og slutter med padmasana og hvile, og de forskellige asanas (yogastillinger) vil gradvist fylde rummet mellem disse to poler.

Fordelen ved at lære yoga på denne traditionelle måde er at man opnår uafhængighed og får tillid til sin egen sadhana (yoga/spirituelle praksis) og at det ikke mindst bliver ens ejendom, noget man virkelig kan, når man lærer det udenad.

Gennem den daglige praksis af Astanga Yoga opstår en naturlig forståelse af øvelserne inde i os selv og vi høster en masse fysiske, mentale og åndlige fordele. For at det kan ske er det bedst med en langsom, engageret og tålmodig tilgang.

Vinyasa

Vinyasa betyder at gøre noget på en bestemt omhyggelig måde. I astanga yoga betyder det en omhyggelig sammenkobling af åndedræt og bevægelse.

Solhilsen og hver af de efterfølgende stillinger består af et bestemt antal vinyasas. En vinyasa er en omhyggelig åndedræts synkroniseret bevægelse.

Vinyasa skaber varme i kroppen, som opvarmer blodet. Den opvarmede blod passerer gennem musklerne, nerver, indre organer og kirtler og fjerner giftstoffer fra dem og bærer dem ud gennem sveden. Det er sådan udrenselsesprocessen begynder.

Giftstoffer i yoga videnskab er fysiske som stivhed, tunghed (overvægt), svaghed, traumer fra f.eks. hårdt arbejde, træning eller skader, ikke velfungerende organer, fordøjelse, hjerte og kredsløb. Mentale giftstoffer er begær, vrede, vrangforestillinger, grådighed, misundelse og dovenskab. De mentale giftstoffer blokerer for det den tilfredshed og lyksalighed der gemmer sig i hjertet på os alle.

Hvis vinyasa metoden følges bliver kroppen sund og stærk og ren som guld og lyset fra vores indre lyksalige natur skinner frem.

Når kroppen er renset er det muligt derefter at rense nervesystemet og derefter vores sanseorganer. Disse første skridt er meget svære og kræver mange års træning. Sanserne kigger altid udad, og kroppen giver altid efter for dovenskab. Ved en beslutsom og flittig praksis kan selv sanserne kontrollers og automatisk vil du få ro i sindet.

Vinyasa er fundament for at alt det kan ske.

Langsomt gør det

Det er vigtigt ikke at skynde sig og lave for mange stillinger for hurtigt, men i stedet tillade kroppen langsomt at bliver renset. Hvis man haster igennem og laver for meget for hurtigt, dvs. før man er klar til det, kan praksissen virke modsat hensigten og endda skadelig.

For at høste de positive fordele ved Astanga Yoga er det vigtigt at læreren tjekker at eleven har kroppen i den korrekte position og åndedrættet udføres korrekt i den og i overgangene mellem disse, før eleven bør begynde på en ny stilling.

Led klasse

Fordi det er så vanskeligt at huske og finde ud af alle de forskellige vinyasas er der ugentligt en talt Led klasse hvor alle vinyasaer tælles højt, så eleverne kan følge dem sammen og på den måde lære rytmen, åndedrættet og de korrekte korresponderende bevægelser udenad.

Lidt historie

Astanga metoden er meget gammel og beskrevet af vismanden Vamana i en tekst kaldet "Yoga Korunta". Selvom der er skrevet mange bøger om yoga er Vamana den eneste der har beskrevet et komplet praktisk system, der er tilgængeligt for alle.

I 1920 rejste mesteryogien og sanskrit lærer Sri. T. Krishnamacharya til Calcutta, hvor han transskriberede og nedskrev Yoga Korunta, der var skrevet på palmeblade i en meget dårlig tilstand, bl.a. delvist ædt af myrer.

Senere videregav Krishnamacharya lærdommen til den nu legendariske Sri. K. Pattabhi Jois (Guruji), hvis skole i Mysore KPJAYI (Shri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute)fortsat underviser samme metode under ledelse af Pattabhi Jois barnebarn Sharath Jois og hans datter Saraswati Jois.

Hvad betyder Astanga yoga?

Astanga yoga betyder "otte trin eller led til yoga". Det er et gammelt system, der kan føre til befrielse og større bevidsthed om vores åndelige, spirituelle potentiale. Systemet er beskrevet i Yoga Sutras, der er 195 aforismer skrevet af den indiske vismand Patanjali omkring 200 år før vores tidsregning.

De otte trin af Astanga yoga kan beskrives som otte discipliner. Det er Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana og Samadhi. Det er det tredje trin, asana (yogastillinger), som er det vigtigste for os at praktisere, fordi vi gennem træning og diciplin vil forstå og udfolde de øvrige trin.

Selv om Astanga yoga fremstår som en fysisk disciplin, kan man gennem korrekt træning af yogaasana få adgang til højere niveauer af yoga og med tiden bringe krop og sind til en tilstand af stabilitet og fred.

På yogamåtten konfronterer du dig selv fysik og psykisk og arbejder på den måde meget direkte med dine muligheder og begrænsninger. Med regelmæssig og korrekt træning af yogastillinger bliver ændringerne derfor synlige på mange niveauer. En dyb følelse af tilfredshed, mere harmoni og indre fred kan opstå, så man mere klart kan begynde at forstå og integere de andre trin af Astanga yoga i sit liv.

Yogapraksis er ikke kun noget, der foregår på yogamåtten, men altid, hele døgnet, året rundt. Du kan altid øve dig i at være mere venlig, tilgivende, imødekommende, inkluderende, forstående, tålmodig, ærlig, mindre forbrugende og mere bevidst om, om de handlinger er til skade for andre væsener og det samfund, du er en del af. Det er alt sammen yogapraksis - og den svære del af det. De 90 minutter, du bruger på måtten, gør dig mere bevidst om dig selv og udruller langsomt dit fulde potentiale, så impulsen til at handle i overensstemmelse med det naturlige og gode, naturligt kommer indefra. Derfor er daglig yogatræning så essentiel en del af at praktisere Astanga yoga.

Astanga yoga er et universelt middel til et bedre, sundere og rigere liv, og alle vil kunne opnå glæde og fordele af at træne Astanga yoga. Uanset om det er for at få en sundere krop og mindre stress eller for at få dybere spirituel indsigt.

Uden de moralske discipliner kaldet Yama - de ting du ikke skal gøre nemlig ikke være voldelig eller skade andre i ord og handling, lyve og stjæle samt være afholdende og ikke være grådig og etiske/spirituelle discipliner kaldet Niyama - de ting du skal gøre for eksempel være venlig, tilfreds, renlig og disciplineret, er Astanga yoga ”kun” fysisk træning – der selvfølgelig gør dig stærkere, smidigere, fokuseret, balanceret og mere harmonisk – men ikke nødvendigvis udvikler dig spirituelt. Du behøver altså ikke have anden interesse end alle de fysiske og mentale fordele, for at starte på Astanga yoga og få glæde af det.

Pranayama (åndedræts kontrol/udvidelse) bliver man undervist i, når yogatræningen har styrket og forberedt ens nervesystem. Men selve asanatræningen indeholder allerede pranayamatræning, og lægger på den måde grundlaget for en dybere træning og kultivering af åndedrættet.

De sidste fire trin er Pratyahara (tilbagetrækning af sanserne), Dharana (koncentration), Dhyana (meditation), og Samadhi (forening). De sidste fire trin er interne. Det betyder, at de opstår spontant, som et resultat af at praktisere de fire første - resultatet er den højeste åndelige indsigt.

Yama: Ahimsa (ikke-vold i tanke og handling), Satya (sandfærdig), Asteya (ikke-stjæle), Brahmacarya (afholdenhed) & Aparigraha (ikke være grådig og at kunne give slip).

Niyama: Sauca (renlighed), Sa?to?a (tilfredshed), Tapas (disciplin), Svadhyaya (selvindsigt), Isvarapra?idhana (hengivenhed, overgivelse).

Ashtanga Yoga Mantram

 om
vande gurunam caranaravinde
sandarsita svatma sukhava bodhe
nih sreyase jangalikayamane
samsara halahala mohasantyai

abahu purusakaram
sankhacakrasi dharinam
sahasra sirasam swetam
pranamami patanjalim
om

I pray to the Lotus feet of the Supreme Guru who teaches the
good knowledge, showing the way to knowing the self awakening
great happiness; who is the doctor of the jungle, able to remove
the poison of the ignorance of conditioned existence.

To Patanjali, an incarnation of Adisesa, white in color with 1000
radiant heads (in his form is as the divine serpent, Ananta), human in
form below the shoulders holding a sword (discrimination), a wheel of
fire (discus of light, representing infinite time),
and a conch (divine sound) – to him,

I prostrate.

Mangala Mantra

om
swasthi praja bhyah pari pala yantam
nya – yena margena mahim mahishaha
go brahman e bhyaha – shubhamastu – nityam
lokaa – samastha sukhino bhavanthu
om

om shanti shanti shantihi

Let prosperity be glorified
Let Rulers, (Administrators) rule the world with law and justice
Let Divinity and Erudition be protected
Let people of the world be happy and prosperous
Peace Peace Peace

 

Positive effekter af Astanga yoga

 • Giver kroppen fornyet energi, lethed og styrke
 • Gør sindet roligt
 • Styrker hukommelsen, koncentrationsevnen og din generelle livskvalitet
 • Forbedrer åndedrættet og din bevidsthed om det
 • Forbedrer immunforsvaret
 • Forbedrer udholdelsesevnen
 • Giver dig tonede og bløde muskler, som virker fedtforbrændende
 • Reducerer muskelspændinger og smerter
 • Mindsker risikoen for overstræk og muskelskader
 • Et effektivt supplement til andre former for sport og fysisk træning
 • Aktiverer de indre organer og fordøjelsessystemet
 • Udrenser giftstoffer i kroppen, som ophobes gennem en usund livsstil
 • Forbedrer dine spisevaner
 • Tilbyder en rejse ind i krop og sind
 • Fremmer din spirituelle side

Det, du får mest ud af ved yogapraksis, er glæden ved at have gjort det.

Tilmeld nyhedsbrev

Kontakt

Struensegade 15A, 5 th.
2200 København N
Tlf. +45 61 67 67 90

E-mail:kontor@astangastudio.dk

Offentlig transport:

Bus: 12 og 66 stop Skyttegade (Rantzausgade), 3A stop Rantzausgade Griffenfeldsgade, 68 stop H.C. Ørsteds Vej (Åboulevard)

Astanga Yoga Studio