Introduktionstime

Astanga yoga, personlig introduktionstime

Personlig introduktionstime til Astanga Yoga

Personlig og individuel en-til-en introduktion til Astanga Yoga for dig, der er ny til Astanga Yoga og Mysore undervisningsmetoden.

For at tilbyde dig den bedste start på Astanga Yoga og imødekomme behovet for fleksibilitet, har vi skræddersyet en personlig og individuel introduktionstime. Her bliver du individuelt undervist en-til-en i grundprincipperne for Astanga metoden og får på den måde lagt fundamentet for din fremadrettede træning.

Du lærer det basale i Astanga metoden; vejrtrækning, fokus, nærvær, bevægelser, koordination, form og stabilitet med fuld fokus på dig og dine forudsætninger.

Personlig introduktion tager omkring halvanden time. Du aftaler et tidspunkt, der passer dig, direkte med læreren, så det er fleksibelt i forhold til din tid.

Efter introduktionen er næste skridt, at du mødes med din lærer til din første Mysore undervisning. Personlig introduktion er således inklusive første gang på Mysore holdet sammen med din introlærer. Planlæg derfor tidpunktet for din introundervisning så du kan fremmøde senest to dage efter introduktionen, inden for vores almindelige Mysore undervisningstider.

Når du har været gennem forløbet, kan du deltage på den almindelige Mysore undervisning på lige fod med de andre deltagere. Personlig introduktion er den bedste og mest ligefremme vej til at starte med at opbygger en stærk og disciplineret selvstændig personlig yoga praksis, på vores Mysore program.

Personlig en-til-en introduktion:

 • Personlig individuel introduktion til Astanga metode med fuld fokus på dig og dine forudsætninger.
 • Personlig individuel instruktion til positionering, åndedræt, bhandas (kropslåse), fokusering, timing, float mv.
 • Du får en personlig skræddersyet trænings rutine.
 • Du kan starte direkte på vores almindelige undervisning efter introtimen.
 • En fleksibel mulighed da tidspunktet for introduktionen aftales direkte med læreren.
 • Inklusive første gang til Mysore sammen med din introlærer.
 • Pris Kr. 550, køb her.
 • Bemærk! Du aftaler tidspunkt direkte med læreren.

Tidsbestilling til personlig introduktionstime

Skriv en mail til kontor@astangastudio.dk eller send besked eller ring på tlf. 61676790 for at aftale tidspunkt til personlig introduktionstime.

Tilmeld dig her

~ English ~

A personal introductory class to Astanga Yoga

An opportunity for you who has decided to start your Astanga practice in our studio and are new to the Mysore method of learning and practice.

To offer you the best start in Astanga Yoga and meet the need for flexible attendance, we have tailored a personal introduction. Here you will be taught one-on-one the basic principles of the Astanga method and in this way lay the foundation for your future practice.

You learn the basics of the Astanga method; breathing, focus, presence, movements, coordination, form and stability with focus on you and your abilities.

Personal introduction takes an hour to an hour and a half. You arrange a time that suits you directly with the teacher so that it is flexible in relation to your time.

After the introduction, the next step is to meet with your teacher for your first Mysore class. Personal introduction is thus inclusive the first time on the Mysore class with your introductory teacher. Therefore, schedule the time so that you can attend no later than two days after the introduction, within our regular Mysore teaching hours.

Once you have been through the course, they can attend our regular Mysore classes on equal terms with all other participants. Personal introduction is the best and most straightforward way to start and develop your personal yoga training on our Mysore program.

Personal one-on-one teaching:

 • Personal and individual introduction to the Astanga method in a peaceful and quiet atmosphere and with full focus on you
 • Personal and individual instruction on positioning, breath, bhandas (body lock), focusing, timing, float, etc.
 • You get a customized training routine.
 • You can start directly on our regular classes after the class.
 • Very flexible opportunity as the date and time is agreed directly with the teacher.
 • Price DKK 550. Buy here.
 • Private intro is included your first Mysore class with your intro teacher.

Appointment for personal introduction

Write an email to kontor@astangastudio.dk or send a message or call phone +45 61676790 if you want to book a time for the individual introductory class.

Sign up here