Introuge

Astanga yoga, en uges intro forløb
Scroll down for English

Astanga yoga intro uge

Start en personlig og selvstændig yogapraksis, der kan støtte dig livet igennem!

For at tilbyde dig den bedste start på Astanga Yoga har vi sammensat et intensivt træningsforløb, på kun en uge. På introduktionsugen vil du på spændende og lærerige workshops lære alt det basale i Astanga metoden; vejrtrækning, fokus, nærvær, bevægelser, koordination, form og stabilitet.

Weekenden efterfølges af 5 dages intensiv Astanga yoga praksis med den traditionelle og individuelle en-til-en undervisning, kaldet Mysore undervisning. Introugen er det perfekte springbræt til at starte din personlige yoga træning på vores Mysore program.

Fordele:

 • Du lærer et personligt yogaprogram, som du kan udføre hvor og når som helst.
 • Du arbejder en-til-en med en kvalificeret og erfaren lærer, der kender dig og din praksis.
 • Du lærer at udføre stillingerne korrekt og mest fordelagtigt, i forhold til din krop og forudsætninger.
 • Du lærer nye og spændende stillinger og overgange, der vil udvikle din yoga praksis.
 • Du lærer at arbejde med stillinger, der er svære for dig.
 • Du lærer en yoga metode, der også fungerer når du ikke er på måtten.
 • Du lærer at værdsætte, at træne i stilhed og for dig selv.
 • Du lærer gradvist og trin-for-trin, i et tempo der er passende for dig.
 • Du lærer at være selvstændig i din yogapraksis, så du kan have glæde af den overalt og livet igennem.
 • Du lærer at udøvelsen, filosofien og kulturen i Astanga yoga, kan styrke og forbedre dit liv på en positiv måde.
Tilmeld dig her

Program:

Introduktion

Ugen starter med en grundig introduktion til Astanga yoga metoden og de tre ben som metoden hviler på; åndedræt, opmærksomhed og yoga stillinger. Du får en forståelse af hvad formålet med yoga er og hvordan du kan få nytte af det i dit liv og dagligdag. Du lærer at trække vejret dybt, roligt og nærværende og at bruge åndedrættet til at bevæge dig ind og ud af yogastillingerne. Du lærer at afstemme bevægelser med åndedræt og hvordan du arbejder med kombinationen af stabilitet og afslapning i yogastillinger.

Fundamentale teknikker og introduktion til Mysore stil

På denne workshops fokuseres på de primære byggeklodser i Astanga yoga træningen; solhilsen og de fundamentale stillinger. Du bruger gårddages teknikker til at bevæge dig i solhilsen med en et dybt, roligt og nærværende åndedræt. Du får en forståelse af stabilitet og fokus i din yoga træning og strategi for hvordan du arbejder målrettet og med hensyn til dine muligheder og begræsninger.

Mysore stil er den traditionelle en-til-en måde at lære Astanga yoga. Elever lærer stillingerne en af gangen og træning og undervisning kan derfor individuelt tilpasset den enkeltes elevs unikke muligheder og omstændigheder. Du får en forståelse for metoden og dit personligt træningsprogram, som du fremover følger.

5 dages yoga træning

5 dages udfordringen med daglig selvstændig yogatræning på vores Mysorehold, med individualiseret en-til-en instruktion i et tempo, der passer til dig.

Din træningtid vil i starten være omkring 45 min. Og du starter på et aftalt tidspunkt inden for holdtiden (7.30–9.00 eller kl. 16.30-18.00). Vi aftaler dit individuelle mødetidspunkt søndag.

Bemærk! Anden pinsedag mandag d. 6. juni, er undervisning mellem kl. 9-11.

Afslutning og evaluering

Holdet mødes og deler erfaringer. Yderligere viden og indsigt om Astanga yoga vil blive delt og der præsenteres forskellige muligheder for at fortsætte i studiet eller på egen hånd.

Pris og tilmeldning:

Tilmeld dig her

Bemærk! Det er obligatorisk at deltage på undervisningen lørdag og søndag. For at få den fulde autentiske oplevelse og bedste udbytte anbefaler vi fremmøde alle de efterfølgende 5 dage enten morgen eller eftermiddag.

Kommende introuger

Skriv en mail til kontor@astangastudio.dk hvis du vil reservere en plads på kommende hold. Ellers anbefaler vi privatintro, som er en individuel introduktionstime.

~ English ~

Astanga yoga one week´s intro course

Start a personal yoga practice, that will support you throughout life!

To offer you the best start on Astanga Yoga we have composed an intensive introductory week. The week starts with exciting and educational workshops where you learn all the basics of the Astanga method; breathing, focus, presence, movement, coordination, form and stability, followed by 5 days of intensive Astanga yoga practice with the traditional and individual one-on-one teaching, called Mysore teaching.

The intensive week will make you ready and well informed to continue your practice on our Mysore program.

Astanga yoga is the original vinyasa flow yoga. The training is both challenging and rewarding and contains all the elements you meet in other vinyasa and flow yoga classes because they are all based on Astanga yoga.

There are plenty of good reasons to learn the original style in the traditional way:

 • You get a personal yoga program you can practice anytime and anywhere.
 • You work one-on-one with a qualified and experienced teacher, who know you and your practice.
 • You learn to perform the poses correctly and most beneficial in relation to your body and conditions.
 • You learn new and exciting poses and transitions that will develop your yoga practice.
 • You learn to work with poses that are difficult for you.
 • You learn a yoga method that also works when you are off the mat as well.
 • You learn to appreciate practicing in silence and by yourself.
 • You learn gradually and step by step at a pace that is suitable for you.
 • You learn a sustainable yoga practice you can enjoy throughout life.
 • You learn that the poses, the practice, the philosophy, and the culture of Astanga yoga, changes lives in the good way.

See date and timings in above section.

Start date, price and signup:

Signup here