Priser

Medlemskaber og muligheder

Priser

Flest vælger

Medlemskab

Abonnement
DK695/måned
 • Ubegrænset fremmøde
 • Fri adgang i OpenSpace
 • Inklusive MatSpace
 • Automatisk fornyelse
 • Ingen binding
 • Opsigelse løbende måned + en måned
 • Kan lægges i bero*
 •  
 • Studerende kr. 525 md.

12 Måneder

Forudbetalt
DK7340
 • Ubegrænset fremmøde
 • Adgang i OpenSpace
 • Inklusive MatSpace
 • Uforpligtende
 • Ingen binding
 • Skal fornyes manuelt
 •  
 • Studerende kr. 5300

3 Måneder

Forudbetalt
DK2050
 • Ubegrænset fremmøde
 • Adgang i OpenSpace
 • Inklusive MatSpace
 • Uforpligtende
 • Ingen binding
 • Skal fornyes manuelt

Klippekort

10 Klip
DK1300

Betingelser

Gyldighed
Alle medlemskabstyper giver fri adgang til alle ordinære Mysore hold, Led Class, Teknik klasse og Open Space. Medlemskaber er gyldige i den periode der er betalt for.
Opsigelse
Opsigelse af abonnements-medlemskaber foretager medlemmet selv på sin medlemsprofil. Opsigelsesfrist for abonnements medlemskaber er indeværende måned plus en måned.
Forudbetalte medlemskaber skal ikke opsiges, de løber automatisk ud efter den forudbetale periode slutter.
Vigtigt! Man kan almindeligvis ikke opsige ved at sende en mail, ringe eller sende besked. Opsigelse foretager man selv på sin medlemsprofil.
Bero
Måneds abonnements-medlemskaber kan lægges i bero i maksimum 1 måned af gangen. Det koster kr. 125 at lægge i bero, og man foretager selv berolægning på sin medlemsprofil. Andre medlemskaber kan ikke lægges i bero.
Opsigelse og berolægning, skal du gøre selv
Bemærk venligst! For at holde vores administrationstid og omkostninger nede varetages alt vedrørende oprettelse, ændringer og afslutning af medlemskaber personligt af medlemmet. Sæt dig derfor godt ind i de muligheder og betingelser der er for de forskellige medlemskabstyper og planlæg derefter, inden du melder dig ind. Der tilbydes ingen refusioner, ændringer eller annullering udover de muligheder, der er i betingelserne for de enkelte medlemskaber. Log ind på din medlemsprofil her.
Rabat til studerende
Vi giver rabat til studerende på SU, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister og enlige arbejdsløse forsørgere og andre med behov. Rabatprisen kan ses i prisoversigten og er måneds-medlemskaber, 12 mdr. medlemskab og klippekort. Send venligst beskrivelse/dokumentation for din situation til kontor@astangastudio.dk senest 14 dage efter oprettelse af medlemsskab eller ændres dette til normalt tilsvarende medlemskab fra den dato det var oprettet og forskellen i pris vil blive opkrævet.
Prøvetimer - Drop-in, ny til studiet
Mysore hold egner sig desværre ikke til prøvetimer. Læs mere om at starte i studiet her.

For at starte på Mysore holdene anbefales
Introduktionsholdet eller en personlig introduktion.

Astanga udøvere der er på besøg i byen er altid meget velkommne. Hvis det er muligt så send venligst besked til kontor@astangastudio.dk om dine drop-in datoer og gerne din lærers eller skoles navn. Dag og uge kort kan købes her
Se alle muligheder for medlemskaber her