Holdplan

Schedule

Undervisningstider | Schedule

Ny til Astanga yoga? Start med introhold.

Holdbeskrivelser | Descriptions

Hvad er | What is Mysore?
I Astanga Yoga Studio underviser vi Astanga yoga med 'Mysore' undervisningsmetoden. Mysore metoden er for alle uanset hvilken form og forudsætninger du har.

På Mysore opbygger du en personlig yogapraksis. Du lærer at udøve Astanga yoga i dit eget tempo og rytme, under vejledning og hjælp fra læreren. Det er som at have en privat klasse, men i en gruppe. Undervisningen er individuel og yogaøvelserne læres trin-for-trin, en stilling, eller en serie af stillinger, af gangen. Du lærer dermed Astanga yoga sekvenserne i trit med dine evner og kunnen.

Når der er behov for det får du hjælp af læreren med at udføre stillingerne på den bedste måde. Du kan komme på ethvert tidspunkt under holdtiden enten morgen eller eftermiddag og har dermed fleksibilitet til at deltage når det passer dig.

Det forventes ikke, at du kender Astanga sekvensen inden du starter. Men som begynder vil blive opfordret til at gentage stillingerne, for at lære dem udenad. Ved at tage ansvar for din egen træning og selv huske den, lærer du at være uafhængig og selvstændig og bliver i stand til at træne og øve dig når som helst og hvor som helst.

Hvis du ikke har tidligere erfaring med Astanga anbefales det at du starter på mysore holdene med introhold.

~ o English o ~

In the Mysore class the Astanga method and poses are taught to the individual student with one-to-one instruction. The correct movements, breathing, and other aspects of the method are thus gradually learned, in a step-by-step process accessible to all.

This unique method allows practitioners to move slowly forward when their body and mind is ready as opposed to "keeping pace" with a large group, as in a guided class. This gives both beginners and more experienced practitioners a forum where they can learn poses from basic to more complexed with the one-on-one guidance needed to perform them safely and accurately.

Mysore classes are therefore very suitable for all levels from absolute beginners to experienced practitioners. There are no prerequisites, except for the desire and the will to learn.

Practicing in the Mysore classes is the natural way to learn yoga. A beginner can expect that their first class is about 30 to 40 minutes. The practice time will gradually increase as new poses are learned, up to about 90 minutes. If you do not have previous experience with Astanga Mysore practice, you start the mysore practice with the introduction course.
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 3
Kan begyndere starte på Mysore?
Mysore klasser er ideelle for alle niveauer fra nybegyndere til erfarne udøvere. Begyndere der starter deres yoga undervisning i en Mysore klassen bliver introduceret til Astanga sekvensen lidt efter lidt, i et tempo tilpasset den enkelte. Efterhånden som ens evner og fokus forøges lærer man nye stillinger, som bliver lagt til den sekvens man udfører. For den bedste start anbefaler vi at man får sin allerførste Astanga undervisning på et introhold

Den første dag bliver man guidet gennem solhilsen (surya namaskar) og de sidste par stillinger i serien, og derefter hvile. Det tager omkring 20-30 minutter. Den næste dag prøver man så at gentage det man lærte den foregående dag (med hjælp og tip fra læreren!). Og så går man derefter videre derfra, en eller to stillinger af gangen. Ved på denne måde langsomt at introducere stillingerne arbejder man inden for sine evner og bliver rolig og stabil i sin praksis. Dette sikrer et solidt fundament. Med tålmodighed og tillid vil der således blive bygget et stærkt fundament og forståelse for udøvelsen af yoga.

Med Mysore undervisnings metoden lærer man langsomt og sikkert og udvikler på den måde sin praksis i et tempo der passer til en. Som begynder fremmøder du indenfor Mysore begynder tiderne.
Hvad betyder løbende fremmøde?
Alle Mysore hold er drop ind, så du kan fremmøde på hvilket som helst tidspunkt inden for holdtiden, uden forudgående tilmelding. Det vil sige, at man kan begynde og afslutte sin praksis på det tidspunkt, der passer én, inden for holdtiden. Sørg dog for at fremmøde tidsnok til, at du kan nå at afslutte din træning inden for holdtiden. Når du er mere øvet kan du træne udover og udenfor de almindelige holdtider i Open Space.
Skal jeg være smidig eller i god form?
Astanga Yoga er for alle. Du behøver ikke at være smidig, i form eller spirituel for at begynde på Astanga yoga. Alt, hvad du behøver, er motivation til at starte og nysgerrighed efter at komme i gang.

Astanga Yoga betragter hver person som unik. Så selvom vi underviser faste sekvenser af stillinger, undervises de i henhold til niveauet for den enkelte. Udøvelsen og stillingerne tilpasses derfor med hensyn til den enkelte. Nogle er i en form hvor de kan lære hurtigere på en energisk måde, andre har brug for at bevæge sig langsommere og mere hensyntagen. Pointen er at man nogenlunde arbejder med det man kan klare.
Hvordan ved jeg, hvad jeg skal lave?
Det lærer det udenad, et skridt af gangen. Astanga yoga er meget systematisk, hver stilling, hver bevægelse og hvert åndedrag er allerede fastlagt i de serier, som du lærer (der er seks serier). Intet er tilfældigt, den ene stilling fører til den næste. Der er en klar, logisk og intelligent sammenhæng imellem de enkelte stillinger og serier, som helhed. Når du først har lært koreografien gentager du den igen og igen, indtil du kan gøre det uden at anstrenge dig eller tænke for meget over hvad du skal lave. På den måde kan du bevare ro og stabilitet, selvom du udfører noget, der er udfordrene. Og du lærer at fokusere indad, hvilket også er et af målene med yoga træningen!
poses
Er Mysore for begyndere?
Mysore klasser er ideelle for alle niveauer fra nybegyndere til erfarne udøvere. I klassen undervises Astanga sekvensen lidt efter lidt, i et tempo og en form tilpasset den enkelte. Efterhånden som man forøger sine evner og fokus lærer man nye stillinger, som bliver lagt til den sekvens man udfører.

Som nybegynder vil man den første dag blive guidet gennem solhilsen A (surya namaskar) og de sidste tre stillinger i serien, og derefter hvile. Det tager omkring 20-30 minutter. Den næste dag prøver man så at gentage (med hjælp og tip fra læreren). Man fortsætter derfra en eller to stillinger af gangen. Ved på denne måde at introducere stillingerne gradvist arbejder man inden for sine evner. Med tålmodighed og gentagelser vil der således blive opbygget et stærkt fundament og forståelse for yoga træningen.

Med Mysore undervisningsmetoden lærer man gradvist og sikkert, og udvikler på den måde en personlig og stærk yogapraksis i et tempo der passer til en. En begynder kan forvente at deres første klasse varer omkring 30 minutter. Efterhånden som der læres nye stillinger vil træningstiden gradvist forøges op til omkring 90 min.

Hvis du ikke har erfaring med Astanga Mysore undervisning fra tidligere, anbefales det at du starter med først at deltage på et af vores introhold.
Får jeg hjælp?
Lærerens rolle er at hjælpe dig, tilpasse træningen og stillingerne så de passer til dig, justere din kropsholdning hvis du har brug for det, besvare spørgsmål efter behov, og at guide dig videre, når det er relevant. Du kan derfor forvente at modtage hjælp, rådgivning og justeringer fra læreren, men ikke hele tiden. Læring sker gennem gentagelse. Generelt er det sådan, at jo mere fremskreden man er i sin træning, jo mere falder behovet og ønsket om justeringer. Faktisk finder mange avancerede udøvere dem unødvendige. Hvis du – mod forventning – ikke bryder dig om justeringer, så giv læreren besked inden timen, så vil der naturligvis blive taget hensyn til dine ønsker.
Hvorfor er alle stille?
En af de ting du bemærker er at salen er stille. Du hører kun lyden af bevægelse og dybe, rolige åndedrag. Det stille miljø hjælper med at fokusere indad, på lyden og rytmen af ens eget åndedræt og kropsholdning, snarere end på lærerens stemme. Yoga træningen bliver derfor et nærvær i øjeblikket og fremmer kultiveringen af indre ro, fokus og nærvær.
Hvorfor hedder det Mysore?
Mysore er opkaldt efter byen i Indien hvor Sri. K. Pattabhi Jois (1915 to 2009), guruen af Astanga Yoga, først begyndte at undervise i systemet på KPJAYI (K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute). Nu til dags drager tusindvis af elever hvert år til Mysore for at blive undervist af hans barnebarn Sri Sharath Jois på Sharath Yoga Centre. Sharath blev direktør for Sri. K. Pattabhi Jois 75 år gamle yoga institut i Mysore, Sydindien, efter hans død. Sharath er tildelt titlen Paramaguru, hvilket indikerer, at han er den nuværende slægtsindehaver eller arvetager af den lære, der er overført fra Sri K. Pattabhi Jois.

Her i Astanga Yoga Studio er vi passionerede omkring Mysore undervisning. Alle vores lærere praktiserer Mysore dagligt og har erfaret meget positive ændringer i deres liv af denne unikke metode. Hovedlæreren Eskil Schilling er autoriseret til at undervise i Astanga yoga fra institutet i Mysore Indien.
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 3
Slider 3
Hvad er | What is Led Class?
I led class ledes du gennem alle stillinger fra første serie (primary serie) med den traditionelle sanskrit-tællemetode. En vigtig del af at lære Astanga yoga er at huske de korrekte vinyasa (bevægelse synkroniseret med åndedræt), og det får du hjælp til på Led Class.

Når du husker vinyaserne, har du et objekt at fokusere opmærksomheden på og træningen bevæger sig derfor indvendigt, fra det tænkende og udøvende, til nuet og væren. Udøvelsen bliver derefter mere flydende, blød og let og mindre performativ og skaber en mere tilfredsstillende følelse af velvære, der er forbundet med yoga.

Som begynder er du klar til Led Class når du har lært noget af rækkefølgen af de stående stillinger på Mysore holdene. Begyndere og alle andre stopper simpelthen, når de når den sidste stilling, de har lært i Mysore-klassen. Og venter derefter på, at klassen når frem til den afsluttende sekvens, hvor de igen deltager.

~ English ~

In Led class you are led through all the poses from primary series with the traditional Sanskrit counting method. A valuable part of learning the Astanga yoga is to memorize the correct vinyasas (movement directed by specific breath), and this is done in the weekly Led Class.

When you memorize the vinyasas your mind had an object to focus the attention on and the practice, therefore, moves inside, so to speak, from the thinking mind of doing, to the present mind of being. The practice then becomes more fluent, soft and easy, and less performative and creates a more satisfying sense of wellbeing, that is associated with yoga.

Everyone is welcome to Led Class, even if you are a beginner and haven’t learned so many poses. Beginners and everyone else simply stop when they reach the last pose they have learnt in the Mysore class. And then wait for the class to reach to the finishing sequence where they again participate.

"Led class is for checking your vinyasa and increase stamina" ~ Sharath Jois
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 3
Slider 3
Hvad er | What is, Astanga Guidet?
På holdet bliver du guidet igennem en del af Astanga yoga første serie og der gives gode råd og vejledning undervejs. Der ligges vægt på at lære de korrekte vinyasa, dvs. hvornår man skal ånde ind og ud, og hvilke bevægelser man udfører på det specifikke åndedræt. Der gives også vejledning til hvordan man bevæger sig mest hensigtsmæssigt og opnår bedre stabilitet i stillingerne. Der guides også til brugen af kropslåse og fokuspunkter, disse hjælper med at forøge stabilitet, lethed og koncentration.

På Astanga Guidet fokuseres der på at opbygge et stærkt fundament, ved hjælp af solhilsen, de stående stillinger samt siddende og afsluttende stillinger. Klassen afsluttes med afslapning.

Astanga Guidet er til alle niveauer og er særligt fordelagtig for dig der er ny til Astanga yoga.

~ English ~

At Astanga Guidet the teacher guides you through the Astanga yoga series and provides advices and guidance along the way. The emphasis is on learning the correct vinyasa, ie. when to breathe in and out and what movements to perform on the specific breath. Guidance is also given on how to move in and out most appropriately and how to achieve more stability in the yoga poses. The use of muscle locks and focal points are introduced, these help deepen benefits and concentration.

Focus in Astanga Guidet is on building a strong foundation with the help of the sun salutation and all the standing poses as well as some of the sitting poses. You will also be introduced to some of the finishing poses. The class finishes with relaxation.

Astanga Guidet is recommended to anyone relatively new to Astanga.
Hvad er | What is Yoga Talk & Technique?
På Yoga Talk & Technique nørdes der yoga teori, filosofi, historie, samt råd og vejledning til livstil, kost, åndedræt og andre spændende områder. Holdet starter altid med chanting og udover teori er der også positionering, udførelse, transitioner, funktion, progression og modifikation af de forskellige stillinger i Astanga Yoga. Der gives tips til teknik, koreografi, vinyasa, bandha (kropslåse) og åndedrættet. Emnet skifter hver uge, så der er altid noget nyt og spændende at lære. Og så drikker vi friskbrygget kaffe eller te.

- English -

Every Saturday we offer Yoga Talk & Technique class.

This is our playground. We chant, just to keep things in perspective, and then we talk technique, choreography, vinyasa, bandha, breath, philosophy, history everything relevant to the Ashtanga practice and yoga in general.

We play with functional, mobility and core supplemental training that you can use to strengthen your yoga practice or on working with specific poses. In addition we offer advices on lifestyle, diet, and other good habits that can promote your health, fitness, longevity and your life. And we enjoy fresh coffee and tea.

The subject varies from class to class, and often develops during the class.

Everyone is always welcome; the class is for all levels and a nice and informal way to connect with each other in our yoga community.
Har i prøvetimer på Mysore?
Mysore hold egner sig desværre ikke til prøvetimer, men du er velkommen til at komme forbi og overvære lidt af undervisningen for at få en ide om hvad der foregår. Send os en mail kontor@astangastudio.dk, hvis du gerne vil på besøg.

Vi anbefaler at du læser vores guide til at starte i studiet her.

For at starte på mysore holdene skal du først have gennemført introhold, derefter kan du deltage på den almindelige Mysore undervisning.

Astanga udøvere der er på besøg i byen er altid meget velkommne. Hvis det er muligt så send venligst besked til kontor@astangastudio.dk om dine drop-in datoer og gerne din lærers eller skoles navn.